Katarina Pustinek Rakar: PÓJ! SING!

Zgoščenka, Zbor Slovenske filharmonije, dir. Sebastjan Vrhovnik, Slovenska filharmonija, Ljubljana, 2019

Zadnjo novembrsko soboto je svojo koncertno predstavitev v Dvorani Marjana Kozine doživela nova zgoščenka skladateljice Katarine Pustinek Rakar z naslovom PÓJ! SING!. Zbor slovenske filharmonije je pod vodstvom gostujočega dirigenta Sebastjana Vrhovnika na njem predstavil večino skladb, ki so jih posneli med junijem 2018 in začetkom letošnje koncertne sezone v Dvorani Marjana Kozine. Zgoščenka zajema dvaindvajset najznačilnejših vokalnih del iz skladateljičinega opusa, napisanih za ženski, moški in mešani zbor.

Skladateljica Katarina Pustinek Rakar, predana pedagoginja na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana ter na ljubljanski Akademiji za glasbo, je predstavnica mlajše srednje generacije slovenskih skladateljev. V njenem skladateljskem opusu prevladuje vokalna glasba, v ustvarjanju katere se dobro počuti, zahvaljujoč mnogim pevskim, zborovskim in zborovodskim znanjem in izkušnjam.

Posnete skladbe, ki jih je skladateljica izbrala v sodelovanju z dirigentom Sebastjanom Vrhovnikom, so med letoma 2004 in 2018 nastale na pobudo različnih dirigentov, zasedb in ustanov, med njimi so Martina Batič v sodelovanju Švedskim radijskim zborom in Zborom Slovenske filharmonije, Sebastjan Vrhovnik v sodelovanju z Akademskim pevskim zborom Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, Mešanim pevskim zborom Obala Koper in Zborom Slovenske filharmonije, Aljaž Bastič in Vokalna skupina UOSM, Branka Potočnik Krajnik in Komorni zbor De profundis, Jože Vidic in Slovenski oktet, Tomaž Pirnat in Mladinski zbor RTV Slovenija, Andrej Misson in Prvo slovensko pevsko društvo Lira Kamnik, Urša Lah in Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ter Društvo slovenskih skladateljev.

Izdaja vsebuje priloženo dvojezično knjižico s spremno besedo Ivana Florjanca in avtorice ter z vsemi besedili skladb v izvirniku, slovenščini in angleščini. V njej najdemo izčrpne podatke o letu nastanka, prvi izvedbi in notni izdaji vsake od skladb.

Program je sestavljen iz avtorskih skladb na besedila slovenskih in tujih pesnikov (Alma Maximiliana Karlin, Carmina proverbialia, Christina G. Rossetti, Rudolf Maister, Olga Weissbacher, Ciril Zlobec, Marko Pavček, Lili Novy, Frane Milčinski – Ježek, Neža Maurer, Tone Pavček) ter iz priredb slovenskih ljudskih pesmi različnih pokrajin. Glasbena dela so nastala za posebne priložnosti in zasedbe, na podlagi tega so bila tudi izbrana besedila in prilagojena zahtevnost glasbenega stavka.

Slogovni razpon med prvo in zadnjo skladbo na zgoščenki je pester: slišimo lahko tradicionalnejše kontrapunktične pristope in tehnike pa tudi modernejše, bolj proste kompozicijske in oblikovne prijeme. Glasba je v osnovi pisana tonalno, tudi pri odmikih od tonalnega centra meja ni nikoli popolnoma zabrisana. Harmonije so pri skladbah, napisanih za večje in sposobnejše zasedbe, tkane gosto, a kljub temu ostajajo razumljive. Obdelave ljudskih pesmi, ki so se med slovenskimi zbori že precej razširile, ohranjajo ljudski melos, se pa v njih čuti skladateljičina značilna osebna nota.

Dejstvo, da je večina skladb nastala po naročilu, priča o tem, da je skladateljica med slovenskimi zbori izjemo priljubljena avtorica, cenjena predvsem po svoji iskreni glasbi, ki jo ustvarja z veliko mero spoštovanja in odgovornosti. O začetkih svojega ustvarjanja je zapisala: »Prve avtorske skladbe sem napisala precej pozno. Eden od razlogov je zagotovo ta, da me niso k ustvarjalnosti nikoli posebej spodbujali. Drugi bi bil moje spoštovanje do že ustvarjene glasbe velikih mojstrov. Tretji pa, da preprosto nisem niti pomislila, da nosim svojo glasbeno govorico v sebi in da komaj čaka, da jo zaslišim.« Hvaležni smo lahko, da je prepoznala svoj potencial in sprejela zahtevno ustvarjalsko vlogo, ki jo odlično opravlja. Naročil ji ne bo zmanjkalo, glede na visoko obiskanost dogodka ob izdaji pa tudi poslušalcev ne.

Sodelovanje Slovenske filharmonije pri nastanku projekta kaže podporo in poklon skladateljici Katarini Pustinek Rakar, hkrati pa predstavlja izdelek lep in visoko kakovosten doprinos slovenskemu zborovskemu svetu.