Rojeni na Ptuju …

Notna zbirka skladateljev, rojenih na Ptuju; ur. Mitja Gobec; Območna izpostava JSKD Ptuj, 2021

Na Ptuju je v zadnjem mesecu letošnjega leta, ob svetovnem dnevu zborovske glasbe, ki ga praznujemo na drugo decembrsko nedeljo, izšla notna zbirka skladateljev, rojenih na Ptuju, izdala pa jo je Območna izpostava JSKD Ptuj. Notna zbirka vsebuje skladbe petih skladateljev: Radoslava Hrovatina, Mira Kokola, Maksimilijana Feguša, Lojzeta Krajnčana in Daniela Tementa.

Dr. Radoslav Hrovatin (1908–1978), etnomuzikolog, vnet zbiralec pevskega ljudskega blaga, urednik in profesor glasbenega narodopisja, je diplomiral tudi iz kompozicije. Njegov opus obsega zanimive priredbe ljudskih pesmi in prestavitve skladb v druge zasedbe. Posebej ga odlikuje opus kanonov za mladino.

Miro Kokol (1937) je doma s Ptujske Gore in je prve glasbene veščine dobil na Glasbeni šoli Ptuj. Kot dvanajstletnika sta ga leta 1949 Rado Simoniti in Avgust Šuligoj povabila v novi Mladinski zbor Slovenske filharmonije. V Ljubljani je dokončal srednjo glasbeno šolo, nato še Akademijo za glasbo – smer kompozicija.

Maksimilijan Feguš (1948) je prva znanja dobival na ptujski glasbeni šoli, kasneje v Mariboru in Ljubljani, kjer je končal študij kompozicije. Na Ptuju je ustanovil in vodil Zbor sv. Viktorina ter v Mariboru kar nekaj zborov, ki so gojili nabožno literaturo. Vrsto let je bil zborovodja zbora mariborske opere. Kasneje se je posvetil pedagoškemu poklicu in dosegel naziv docenta na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Piše predvsem sakralno in nabožno literaturo za komorne sestave in zbore.

Lojze Krajnčan (1961) se je glasbeno izobraževal v Ormožu, kasneje na ljubljanski Akademiji v avstrijskem Gradcu in na Glasbenem kolidžu Berklee v Bostonu. Bil je prvi pozavnist Big banda RTV Slovenija, sedaj pa je njegov dirigent. Občasno tudi komponira, predvsem za mladino.

Zadnji v zbirki je Daniel Tement (1969), doma iz Markovec. Po osnovni in srednji glasbeni izobrazbi je v Ljubljani končal študij kompozicije in matematične fizike. Ukvarja se programskimi algoritmi v medicini, prehrani in digitalni transformaciji podjetij. Komponira vse vrste glasbe za različne zasedbe, od zborovskih največ za mešani zbor Kor, ki ga tudi vodi.

V zbirki je predstavljenih šestnajst mešanih, šest dekliških in ženskih, trije moški zbori ter en samospev, od tega je bilo sedem skladb posebej naročenih za to izdajo. Skladbe so po programski usmeritvi tako posvetne kot sakralne, tako izvirne kot priredbe ljudskih.

Pobudo za izid, zbiranje in naročanje gradiva ter ureditev zbirke je opravil Mitja Gobec. Pesmarica je na voljo v spletni knjigarni JSKD.