Lojze Lebič od blizu in daleč – izbor člankov, esejev, pogovorov in misli skladatelja

Lojze Lebič: Od blizu in daleč II; Katalog del; KD Mohorjan Prevalje, 2014

NZ_15_01_Lebic_Mohorjan_1_naslovnica_1

Ob 80. obletnici skladatelja akademika Lojzeta Lebiča je pri KD Mohorjan Prevalje izšla Lebičeva druga knjiga Od blizu in daleč II na 402 straneh (prva knjiga je izšla leta 2000) in dopolnjen  Katalog del na 80 straneh. V knjigi so zbrani Lebičevi članki in eseji o glasbi, umetnosti, številni pogovori muzikologov in novinarjev s skladateljem, Lebičeve misli in spoznanja. K sodelovanju smo povabili tudi ugledne glasbenike – skladatelje, dirigente in muzikologe (P. Mihelčič, M. Barbo, G. Pompe, T. Faganel, M. Munih, M. Letonja, K. Šilec, J. Fürst, M. Fink …), da so prispevali zapiske o srečanju s skladateljem in njegovo glasbo.

Skladatelj o skladateljih je naslov poglavja, kjer Lebič piše o Adamiču, Savinu, Tomcu, Merkúju, Kogoju  in Ramovšu. V poglavju Skladatelj in domači kraj so zbrani skladateljevi prispevki (članki, govori, posvetila), namenjeni rodnim Prevaljam in rojakom. Dodana je biografija, spisek  prejetih nagrad, priznanj in seznam avtorjevih besedil. Katalog del vsebuje popis celotnega skladateljevega opusa s podatki o skladbah.

Obsežna izdaja Od blizu in daleč (obsega kar 402 strani, katalog pa 80 strani) nam govori, da akademik Lebič ni le naš največji skladatelj, je dobitnik najvišjih nagrad in priznanj, domačih in tujih, knjiga nam govori, da je Lebič tudi odličen glasbeni pisec in mislec. Dragoceno branje!

NZ_15_01_Lebic_Mohorjan_1_naslovnica_2