Posebna izdaja slovenske državne himne – Zdravljice z notnimi zapisi za zborovske zasedbe ob 30-letnici samostojne Slovenije

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti bo jubilejno izdajo poslal številnim ustanovam v Sloveniji, zamejstvu in tujini

Ob 31. obletnici plebiscita, na katerem smo sprejeli odločitev, da Republika Slovenija postane samostojna država, je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti izdal oplemeniten ponatis slovenske državne himne – Zdravljice. Izdaja, ki je namenjena različnim pevskim zasedbam, prihaja med nas 26. decembra 2021, ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Besedilo našega velikega pesnika Franceta Prešerna je kot zborovsko pesem uglasbil skladatelj Stanko Premrl leta 1905, leta 2020 pa je Prešernovi Zdravljici Evropska komisija podelila znak evropske dediščine in jo s tem  uvrstila med najpomembnejše spomenike, ki pričajo o zgodovini evropske ideje in povezovanja.

Himno Republike Slovenije je za pevske zasedbe prva izdala Zveza kulturnih organizacij Slovenije (danes JSKD) 23. decembra 1990. Pričujoča izdaja, ki je posvečena 30-letnici Republike Slovenije, ima tako poleg simbolične note tudi praktični namen. Vsebuje namreč notne zapise za vse zasedbe: enoglasno petje s klavirjem, enoglasno petje z oznakami akordov, mladinski, dekliški oz. ženski zbor, moški zbor in mešani zbor, za katerega je napisana tudi izvirna Premrlova skladba. Upamo, da bomo s to izdajo, ki jo bomo brezplačno poslali številnim ustanovam v Sloveniji, zamejstvu in tujini, pomagali ob morebitnih zadregah pri izvedbi uradne verzije državne himne, ki je del protokola ob vseh pomembnejših državnih praznikih.

Zdravljica je bila za slovensko državno himno razglašena 27. septembra 1989 z ustavnim amandmajem XII. (Uradni list SRS št. 32/89), pet mesecev pozneje pa je Zakon o himni Republike Slovenije določil, da se kot himna poje sedma kitica Prešernove Zdravljice na sopransko melodijo zborovske skladbe Stanka Premrla.

Ustanove, ki bodo prejele brezplačni izvod Zdravljice: vse slovenske šole, glasbene šole, Akademija za glasbo v Ljubljani in pedagoške fakultete, odrasle pevske zasedbe, območne izpostave JSKD, slovenske občine v Sloveniji, slovenske kulturne organizacije v zamejstvu, slovenski uradi, ki delujejo za Slovence v zamejstvu in izseljenstvu, sedeži parlamentarnih strank, Urad predsednika RS, Vlada RS, državni protokol, slovenske ambasade in predstavništva v tujini.

»Žive naj vsi narodi,  ki hrepene dočakat’ dan!«

Rokopis Premrlove uglasbitve Zdravljice, 1905
Vir: Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana