Med nagrajenci JSKD za leto 2019 Franci Pivec, Jožko Hudl in Tadeja Vulc

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti bo na prireditvi naslednji četrtek, 23. januarja 2020, ob 18. uri na Ljubljanskem gradu podelil priznanja in odličja JSKD za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture za leto 2019. Med letošnjimi prejemniki najvišjih državnih priznanj za področje ljubiteljske kulture v Sloveniji so tudi mag. Franci PIVEC, ki prejme zlato plaketo za življenjsko delo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, Jožko HUDL, ki prejme srebrno plaketo za dolgoletno vsestransko delo na področju ljubiteljske kulture in kulturnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu, in Tadeja VULC, ki prejme zlati znak za izjemne ustvarjalne dosežke na področju vokalne glasbene dejavnosti.

Iskrene čestitke!

 

Iz utemeljitev nagrad:

mag. Franci PIVEC

»Življenje Francija Pivca je od samih začetkov povezano z umetniško ustvarjalnostjo na domala vseh področjih, izkazuje pa še poseben dar za povezovanje ljubiteljske ustvarjalnosti v številne oblike medsebojnega sodelovanja. /…/ Od leta 1997 je predsednik ZKD Maribor, ki je pod njegovim vodstvom doživela nesluten razcvet: v dvajsetih letih delovanja beleži skoraj tri tisoč dogodkov, od tega petino na odrih izven Maribora. Leta 2001 je bil glavni pobudnik obnove ZKD Slovenije, kasneje je postal njen predsednik in podpredsednik. Ves čas si je prizadeval za zgledno sodelovanje med ZKD in JSKD, plod katerega so bili številni mednarodni uspehi. Skupaj s sodelavci zveze ter vodstvi društev mu je uspelo k uveljavljenim programom dodati še vrsto novih, kot so Dan kulturnih društev, Svetovni dan zborovskega petja, Maistrov pohod, Spominjanja, Mentorski kolegij, Karlinija itd. Iz zavedanja o najtesnejši povezanosti društvene kulture in kulturnega delovanja na šolah, je na njegovo pobudo nastal vseslovenski projekt Kulturna šola. Za ustrezno predstavitev društvene kulture je skrbel tudi kot podpredsednik sveta Zavoda Evropska prestolnica kulture Maribor 2012 in in še bi lahko naštevali.

Zaradi svojega ustvarjalnega in organizacijskega dela je ena najbolj prepoznavnih osebnosti v slovenskem gibanju kulturnih društev. Za življenjsko mentorsko, ustvarjalno in izjemno organizacijsko-povezovalno delo v kulturi mu JSKD podeljuje najvišje državno priznanje na področju ljubiteljske kulture, zlato plaketo.«

 

Jožko HUDL

»Vsestranski kulturni delavec in učitelj (gledališčnik, pevec, pedagog in organizator) je spodbudil in uresničil številne čezmejne kulturne projekte, od pevske revije Od Pliberka do Traberka do vsakoletnih srečanj pevskih zborov in skupnih gledaliških projektov z izvajalci iz Slovenije in Avstrije ter od drugod. Bil je tudi med pobudniki gradnje slovenskega kulturnega doma tako v Celovcu kot v Pliberku, kjer je gledališki abonma s predstavami slovenskih poklicnih gledališč postal nepogrešljiv. Med njegove največje zasluge pa šteje to, da je bil leta 1978 med ustanovitelji Slovenske glasbene šole na Koroškem in da ji je dolga leta tudi predsedoval; danes je med najpomembnejšimi izobraževalnimi ustanovami koroških Slovencev. Skozi vse njegove dejavnosti se kot rdeča nit vije temeljna vizija kulturnih prizadevanj koroških Slovencev: ohranjati in razvijati kulturo v sodelovanju s kulturnimi ustanovami iz Republike Slovenije, kajti prav v tem sodelovanju Jožko Hudl prepoznava najboljše možnosti uveljavljanja enakovrednosti in enakopravnosti slovenskega jezika in kulture na avstrijskem Koroškem.

Za njegovo dolgoletno prizadevno pedagoško in organizacijsko delo ter za njegovo dosledno prizadevanje za intenzivnejše vključevanje koroških Slovencev v skupni slovenski kulturni prostor mu JSKD podeljuje srebrno plaketo.«

 

Tadeja VULC

»Kot zborovodkinja neprekinjeno deluje že triindvajset let, sodelovala je s številnimi zbori in vokalnimi zasedbami, danes pa je umetniška vodja Akademskega pevskega zbora in Dekliškega pevskega zbora Oddelka za glasbo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Že v svojih mladostniških letih se je začela uveljavljati kot ustvarjalna in vsestranska skladateljica, ki zna vsako melodično misel ujeti v notno črtovje, pa tudi kot odlična umetniška vodja, zborovodkinja in pedagoginja. Pohvali se lahko z več kot dvestotimi kompozicijami, njena dela pa zajemajo instrumentalno, vokalno, vokalno-instrumentalno in cerkveno glasbo, poleg tega je ustvarila tudi več didaktičnih del za otroke. /…/ Njene skladbe so zelo priljubljene in jih pogosto izvajajo na območnih revijah, regijskih, državnih ter mednarodnih zborovskih tekmovanjih. Njen občutek za glasbeno ustvarjanje in poustvarjanje se odraža na mnogih področjih: navdihuje in spodbuja ustvarjalnost v vseh, s katerimi sodeluje, pretanjeno se vživlja v skladbe, ki jih izvaja z zbori, predano prenaša svoje znanje na mlajše rodove. Kot skladateljica in zborovodkinja je dobitnica številnih državnih in mednarodnih nagrad.

Za bogat glasbeni opus, dosežene uspehe in izjemno ustvarjalno delo na področju vokalne glasbe ji JSKD podeljuje zlati znak.«

 

Vsi nagrajenci:

 

ZLATA PLAKETA

mag. Franci PIVEC – zlata plaketa za življenjsko delo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti

 

SREBRNA PLAKETA

Jožko HUDL – srebrna plaketa za dolgoletno vsestransko delo na področju ljubiteljske kulture in kulturnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu

Milan PAVLIHA – srebrna plaketa za dolgoletno in prizadevno delo na področju ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja in godbeništva

Branimir RITONJA – srebrna plaketa za dolgoletno ustvarjalno delo in dosežke na področju fotografske dejavnosti

 

ZLATI ZNAK

Tomaž KRAJNC – zlati znak za izjemne ustvarjalne dosežke na področju gledališke dejavnosti

Tadeja VULC – zlati znak za izjemne ustvarjalne dosežke na področju vokalne glasbene dejavnosti

 

Več: https://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/2019/nagrajenci.htm

(S skladateljico in zborovodkinjo Tadejo Vulc smo novembra v reviji Naši zbori pripravili tudi daljši pogovor: https://www.nasizbori.si/videti-in-gibati-glasbo/. Vabljeni k branju!)