Nov mednarodni mladinski festival Aegis carminis v Kopru: dirigentsko tekmovanje, zborovsko tekmovanje in natečaj skladb

Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem vse od ustanovitve sledi pomembni viziji soustvarjanja kulturnega prostora na Slovenski obali in širše. V zadnjem desetletju izkazal kot organizator koncertov vokalne in instrumentalne glasbe in s tem pomembno sooblikoval koncertno ponudbo v regiji. V tej sezoni APZ UP pripravlja nov festival, namenjen mladinskemu zborovstvu, poimenovan

1. mednarodni mladinski festival Aegis carminis (Ščit pesmi), Koper 2019.

Dogodek bo obsegal tri glavne dele:

– 1. mednarodno tekmovanje za zborovske dirigente (14.–15. marec 2019),

– 1. mednarodno zborovsko tekmovanje (16. marec 2019),

– natečaj za nove zborovske skladbe (nagrade natečaja bodo podeljene na zaključnem koncertu 16. marca 2019),

dopolnjevala pa ga bodo srečanja skladateljev z dirigenti in zbori ter različne možnosti delavnic in predstavitev (18. marec 2019).

 

Več o dirigentskem tekmovanju >>

Več o natečaju skladb >>