Pesmi na dlani – 10 let delovanja MPZ Glasbene šole Koper

Zgoščenka, MPZ Glasbene šole Koper, zb. Maja Cilenšek, Založba kaset in plošč RTV Slovenija, Ljubljana, 2013

»Kupi si za mačji tolar za en gobček pesmic, da jih boš prepeval, kar tako v tri dni.« (Svetlana Makarovič, Za en gobček pesmic)

2014_02_CD_Pesmi_na_dlani_Cilensek_wwwTežko je točno določiti rojstni datum Mladinskega pevskega zbora Glasbene šole Koper. Leta 2002 je Otroški pevski zbor Centra za Glasbeno vzgojo Koper prvič sodeloval na državnem tekmovanju v Zagorju ob Savi. V naslednjih dveh letih se v njegovem repertoarju enoglasne skladbice skoraj ne pojavljajo več in leta 2004 ista skupina pevk in pevcev na državnem tekmovanju nastopi kot Mladinski pevski zbor Glasbene šole Koper. Tako je vse do leta 2012, ko se na mednarodnih tekmovanjih v Riminiju in Varšavi predstavi nova zasedba, Dekliški pevski zbor Glasbene šole Koper.

Vsa leta našega obstoja se snemanju našega dela nismo posebej posvečali, »Pesmi na dlani« je naša prva zgoščenka. Ubrana in nepopolna pripoveduje o naši glasbeni poti. Z oblikovalko Martino Grižančič sva dolgo iskali grafiko, ki bi zrcalila njeno vsebino. Mislim, da sva jo našli: pet linij notnega črtovja in živobarvni zvočni svetovi, ki se odpirajo za njimi. Za zvokom pa zgodbe tistih, ki so ustvarjali, poustvarjali ali nam samo stali ob strani. Vezalka otroškega čevlja in počena struna, zvočno valovanje in vrv za čoln – čudežno prepletanje različnih časovnih in prostorskih dimenzij … Trenutki življenja, preliti v zvok.

Glavno merilo za izbor programa je bila kakovost izvedbe in zvočnih posnetkov. Med oblikovanjem vrstnega reda se je med skladbami kljub temu stkala nit. Zaživele so v novih vzorcih, ki logično prehajajo drug v drugega.

Prvi sklop skladb ponuja dela slovenskih sodobnih avtorjev. Ambrož Čopi nas na naši poti spremlja od samega začetka. Izmed skladb, ki nam jih je posvetil, smo na zgoščenko uvrstili Magnificat za mladinski zbor, solista, klavir (ali čembalo) ter violončelo (ali violo da gamba). Delo smo prvič izvedli v neobaročni verziji z Barbaro Jernejčič Fürst, Tomažem Sevškom Šramelom in Ireno Pahor, zatem na Noči slovenskih skladateljev pod taktirko Jürgena Brunsa. Na zgoščenki predstavljamo tretjo verzijo, najbolj »mladostno« in najbolj našo, v kateri vse dele solističnega parta izvajajo pevke zbora. Njihovi svetli in sveži glasovi se mehko zlijejo z barvitejšo klavirsko spremljavo. Z Ambrožem Čopijem je povezan tudi nastanek skladbe Strah. Pod njegovim mentorstvom jo je napisal naš bivši pevec, takrat štirinajstletni Jaka Klun. Samosvoja zvočna slika z elementi aleatorike nas je prvič popeljala v svet drugačnih zvokov. Matematematika je z nami rasla na drugačen način. Uroš Rojko nam jo je prvič ponudil v dvoglasni verziji s klavirjem, v naslednjih letih pa dvakrat nadgradil  v bogatejše in učinkovitejše triglasje. Sonce in reka Gašperja Jereba je nastala v okviru Potujoče muzike, množičnega koncerta izbranih mladinskih zborov Slovenije, uspešnega projekta JSKD. Očarala nas je s svojo vedrino in razposajenostjo. Skladba Lojzeta Lebiča, staroste slovenskih sodobnih zborovskih skladateljev, poveže prvi vzorec z novim, linearnim. »Čas navije klobčič niti, spredenih iz živih bitij …, ko se zadnja nit pretrga, času se rodi nov čas.« (Jakob Šešerko, Čas)

2014_02_MPZ_Glasbene_sole_Koper_1

Foto: Nejka Čuk

Skladbe iz tuje glasbene zakladnice so nanizane v zgodovinskem zaporedju. Izbrali smo dela iz tistih obdobij, ki so vokalu najbolj naklonjena – renesanse (Palestrina), romantike (Mendelssohn, Elgar) in sodobnosti. Benedictus  je Penderecki napisal leta 2002. Z njim se je po dolgih letih spet vrnil k ustvarjanju za otroke. Čez nekaj let mu je dodal še Sanctus in novonastali ciklus posvetil svoji vnukinji. Obe skladbi je nazadnje vključil v Misso brevis. Skladbo smo pripravljali za tekmovanje v Varšavi. Three fiord sketches in She weeps over Rahoon sta dolgo ležali na mojem kupu not. Od časa do časa sem ju prelistala in si preigrala posamezne dele. Vsakič sem v glasbi, tekstu in povezanosti med njima odkrivala več. Zaradi svoje zahtevnosti sta morali čakati, dokler del mladinskega zbora ni prerasel v dekliškega. Kortekangas je uglasbil tri kratke odlomke iz Knjige premen, ki je nastala pred več kot 3000 leti. Na Kitajskem ima kot filozofski tekst še danes velik pomen, v druge jezike je bila prevedena šele v 20. stoletju. Prevajalec Richard Wilhelm pravi, da ostaja temeljna knjiga za vse, ki si želijo poglobiti znanje o poti, po kateri mora človek, da bi postal in ostal skladen s kozmičnimi principi. Whitacre je za svojo skladbo izbral  pesem She weeps over Rahoon, ki jo je James Joyce napisal leta 1913 v Trstu. Naslov pesniške zbirke Pomes penyeach je igra besed poems (pesmi) in pommes (jabolka). V italijanščino so ga prevedli kot Poesie da un soldo. Nisem zasledila, da bi bila zbirka prevedena v slovenščino. Morda bi se prevod  glasil Pesem za dinar?

Uradni del zgoščenke lahkotno zaključijo tri primorske ljudske v obdelavi Ambroža Čopija, spiritual ter skladba Windmills of your mind. Gre za priredbo glasbe iz filma Afera Thomasa Crowna. Legrand je v glasbi uporabil temo iz Mozartove Koncertne simfonije za violino, violo in orkester v Es duru. Leta 1968 je prejela oskarja za najboljšo izvirno pesem.

Spomini na otroštvo (Bonustracks)

Pred leti sem se znašla v vrtičku otroških glasov. Povezovala sem jih v šopke in občudovala barvne odtenke vsakega posebej. Ko poslušam posnetke iz leta 2002, se v moji sobi odpre čarobna skrinjica. Iz nje prižuborijo drobceni in zvonki glasovi mojih deklet in fantov. Takrat so bili stari 10 ali 11 let, danes so mladi odrasli ljudje. Nekateri od njih še vedno pojejo z nami.

2014_02_MPZ_Glasbene_sole_Koper_2

Foto: Nejka Čuk