Razpis za novega dirigenta/dirigentko APZ France Prešeren Kranj

Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj objavlja javni razpis za mesto dirigenta/dirigentke, ki bo prevzel(a) vodenje zbora z začetkom nove sezone septembra 2019.

Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj je septembra 2018 vstopil v 50. sezono neprekinjenega delovanja. Stalni dirigenti so bili: Matevž Fabijan, Tomaž Faganel, Damijan Močnik, Baki Jashari, Primož Kerštanj, Matej Penko, od leta 2013 pa zbor vodi Fernando Mejias.

Zbor je izvedel preko 1000 različnih zborovskih in vokalno–inštrumentalnih skladb vseh glasbenih slogov, domačih in tujih avtorjev. Številne slovenske in tuje zborovske skladbe je prvič predstavil občinstvu. Redno sodeluje na zborovskih festivalih in tekmovanjih doma in v tujini. Gostoval je v večini evropskih dežel ter v Izraelu, Mehiki, Združenih državah Amerike, Argentini, Čilu in Rusiji, kjer praviloma dosega najvišja odličja.

V zadnjih treh letih je zbor izvedel dva velika, čudovita vokalno-inštrumentalna projekta, ki sta bila prvič predstavljena slovenskemu občinstvu: Rekviem za žive Dana Forresta v letu 2016 in Miso Tango Martina Palmerija v letu 2017.

Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj je že zdavnaj presegel promocijo lastnega imena in je pomemben ambasador slovenske kulture, za kar je prejel več občinskih odlikovanj in bronasto plaketo Slovenske vojske. V decembru 2018 pa je prejel tudi veliko Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj.
V Sloveniji ni veliko zborov, ki se lahko pohvalijo s petdesetletno tradicijo v slovenskem kulturnem okolju na tako visokem kvalitetnem nivoju.

Vsi zainteresirani kandidati, ki so pripravljeni nadaljevati in nadgraditi tako uspešno delovanje, vabimo, naj najkasneje do 31. 5. 2019 pošljejo prijavo na info@apzfpk.si. Prijava mora vsebovati:
• življenjepis in opis delovnih izkušenj,
• vizijo o tem, kaj se ti zdi najbolj pomembno za rast in razvoj zbori, in kako v tem procesu vidiš svojo vlogo.

Kandidati bodo najprej ocenjeni glede na poslane prijave, najprimernejši pa bodo povabljeni še na razgovor in/ali dirigiranje pred zborom v prvih dveh tednih junija 2019.

Redne vaje zbora potekajo vsak četrtek v Gimnaziji Franceta Prešerna, Kidričeva cesta 65, Kranj, od 19.00 do 22.00 ure.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Kontakt za dodatne informacije: Janja Krašovec, predsednica

Telefon: 031 718 122, info@apzfpk.si