Tretji Teden ljubiteljske kulture, 13.–22. maj 2016

TLK_2016_jumbo_1

 

Ta teden po vsej Sloveniji poteka vseslovenski Teden ljubiteljske kul­ture (TLK), ki ga Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in Zveza kulturnih društev Slove­nije (ZKDS) pripravljata že tretje leto zapored, pridružujejo pa se jima lokalne skupnosti, kulturna društva, etnične skupine, ki živijo v Sloveniji, posamezniki ter izobraževalne in kulturne ustanove s svojimi programi, ki jih lahko spremljate na sple­tni strani na tlk.jskd.si. Sodelujejo s predstavami, koncerti, razstavami, razpravami, dnevi odprtih vrat, javnimi vajami in podobnim. Teden ljubiteljske kulture je namenjen ozaveščanju javnosti o raz­širjenosti, kakovosti in pozitivnih vplivih ljubiteljske kulture na sodobno družbo. Letos se TLK prvič aktivno povezu­je tudi s Tednom vseživljenjskega učenja, zato bo jutrišnji dan, 17. maj, posvečen dnevu učenja in kulture.

 

Teden ljubiteljske kulture je vsako leto posvečen določeni temi – če sta JSKD in ZKDS skupaj z društvi in občinami pred dvema letoma sadila avtohtone sorte sa­dnih dreves in tako opozarjala na pomen javnih sadovnjakov ter lani javnost spo­mnila na velik prispevek in potencial mla­dih v ljubiteljski kulturi, bo osrednja tema letošnjega Tedna ljubiteljske kulture name­njena zborovskemu petju – njegovi mno­žičnosti (prepevanje v zborih je najbolj razširjena prostočasna kulturna dejavnost pri nas), njegovim uspehom (po kakovosti so naši zbori v svetovnem vrhu) ter blago­dejnemu vplivu petja na zdravje posame­znikov in celotne družbe.

Tednu ljubiteljske kulture se vsako leto pridruži več društev, ustanov in posame­znikov. Lani se je samo v tem tednu po vsej Sloveniji zvrstilo več kot 1000 kulturnih dogodkov, kar pomeni, da projekt dosega svoj namen – spodbuditi ustvarjalce, da stopijo na svetlo, se predstavijo in tako pokažejo, koliko posameznikov se pri nas v prostem času ukvarja s kulturo in kako dobri so v tem.

Slavnostno odprtje TLK je bilo v soboto, 14. maja 2016, v Žalcu v sklopu Festivala Sredi zvezd, nastopile pa so najboljše male vokalne skupine za vo­kalni pop in jazz Slovenije. Teden se nadaljuje z desetimi velikimi regijskimi kulturnimi projekti, ki se jim pridružuje okrog 1000 dogodkov po vsej Sloveni­ji. Osrednja slovesnost ob koncu TLK bo 21. maja 2016 zvečer v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, kjer bo APZ Tone Tomšič s koncertom praznoval svojo 90-letnico.

 

Dogodek poteka pod častnim pokrovitelj­stvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.