Uspešno izvedena Zborovodska šola

Osnove dirigiranja II v Dravogradu

Udeleženci Zborovodske šole Osnove dirigiranja 2 v Dravogradu Foto: Urška Štampe

Udeleženci Zborovodske šole Osnove dirigiranja 2 v Dravogradu
Foto: Boštjan Gorenšek

 

V organizaciji JSKD območne izpostave Dravograd je od septembra do začetka decembra 2015 v dvorcu Bukovje v Dravogradu potekala Zborovodska šola Osnove dirigiranja na 2. stopnji. Pred dvema letoma je bila v isti organizaciji in na istem kraju izvedena tudi prva stopnja, kjer so se udeleženci seznanili z osnovami dirigentovega poslanstva v zboru in nasploh v glasbenem svetu. Mnogi od teh so želeli izobraževanje še nadgraditi, kar so uresničili letošnjo jesen. Obe stopnji izobraževanja sta potekali pod mentorstvom dirigentke Urške Štampe.

 

Letošnjo jesen je tako zborovodsko šolo obiskovalo 9 udeležencev iz različnih krajev koroške, savinjske in štajerske regije. Srečali so se desetkrat po štiri šolske ure ob koncih tedna (petek popoldne in sobota dopoldne). Delo je potekalo na skupinski in individualni ravni, k sodelovanju pa so povabili tudi tri demonstracijske zbore, ki so prijazno odstopili ‘petkove vaje’ učencem dirigentom, za kar jim gre iskrena zahvala. Poudarek na predavanjih je bil predvsem na vsebinah iz dirigentove priprave na vajo, načinih vadenja in izbiri programa. Osvetlili so tudi ključne predstavnike in dela iz zgodovine zborovske glasbe, kar je slušateljem še razširilo že usvojena glasbena znanja. Na zadnjem srečanju so izvedli izpitni nastop, na katerem so sodelovali pevke in pevci Koroškega Akademskega pevskega zbora Mohorjan iz Prevalj, bodoči dirigenti pa so ‘oddirigirali’ pod budnim očesom mentorice Urške Štampe ter Tadeje Vulc.

Po zaključenem seminarju so slušatelji povedali naslednje: »Na šolo dirigiranja II sem se prijavil, saj sem kot korepetitor Koroškega APZ Mohorjan in asistent dirigentke ugotovil, da je moje dirigentsko znanje preveč osnovno ter da obravnavana literatura velikokrat zahteva več kot le poznavanje gole metrične sheme. Zaradi kar nekaj kilometrine kot zborovski pevec sem prvo stopnjo ‘prešprical’ ter se pridružil po uspešno opravljenem preizkusu znanja. Izobraževanje je v celoti izpolnilo moja pričakovanja; svoje znanje sem nadgradil, poglobil in sedaj kar nekoliko lažje stopim pred zbor. Menim, da bodo pridobljena znanja še dodatno pripomogla pri rasti našega zbora ter dvignila kakovost poustvarjanja glasbe. Zelo sem hvaležen in vesel, da nam, amaterskim in ljubiteljskim glasbenikom, JSKD omogoča tovrsten način izobraževanja ter s tem pripomore k splošni rasti sicer zelo dobro razvite zborovske kulture ter dvigu njene kakovosti.« (Žiga Berložnik)

»S prevzemom vodstva domačega cerkvenega zbora sem se zavedla odgovornosti vloge zborovodje, zato sem se hkrati vpisala na zborovodsko šolo na prvi stopnji, letos pa opravila še drugo. Seminar mi je dal ogromno novega znanja, predvsem praktičnega, kar je pri dirigiranju ključnega pomena. Znanje, pridobljeno na predavanjih, sem skušala čim bolj prenašati v svoje delo z zborom. Tako sem sproti odpravljala napake, ki so se pojavljale ob delu in se o dilemah pogovorila z mentorico. Z opravljeno 2. stopnjo dirigiranja še zdaleč nisem maestro, pridobila pa sem mnoga poglobljena znanja o dirigiranju in načinih vodenja zbora, kar me pri delu z zborom motivira ter daje večjo mero samozavesti.« (Alenka Domanjko Rožanc)