Zborovodkinja Katja Gruber navdušila s predavanji in delavnicami

Državni seminar za zborovodje otroških in mladinskih zborov

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je za šolsko leto 2013/2014 razpisal in izvedel 47. državni zborovodski seminar z naslovom Uvod v večglasje – razvoj glasovnega obsega in večglasja. Namenjen je bil zborovodjem otroških in mladinskih zborov, da bi se laže in načrtneje lotili vzgoje za večglasje. Za veliko število udeležencev na seminarju je bila odločilna izbira predavateljice Katje Gruber, ki dosega na državnih zborovskih tekmovanjih v Zagorju in tudi v tujini najvišja priznanja. Z otroškim in mladinskim zborom OŠ Nazarje, kjer poučuje deveto leto, uspeha ne dosega s selekcijo pevcev, ampak z načrtno vzgojo pevcev od prvega do devetega razreda.

»Treba se je le odločiti in kreniti na pot«

Katja Gruber

Razloge za vlogo predavateljice na tem seminarju je Katja Gruber strnila z naslednjimi mislimi: »Na prejšnjih seminarjih z zborovodji sem opazila, da se večglasja bojijo, predvsem v otroškem zboru. Vedno se skrivajo za dejstvi, da so njihovi pevci še premajhni, da bi morda naslednje leto že lahko potegnili iz njih kaj več in da je varneje izbrati lažji program. Tako sem s tem praktičnim prikazom želela spodbuditi vse, ki oklevajo in čakajo na “dobro pevsko letino”. Ta trenutek je namreč vedno prisoten, treba se je le odločiti in kreniti na pot. Zbori, s katerimi sem delala, so povsem povprečni osnovnošolski zbori, ki še ne dosegajo regijske ravni in so bili prav zaradi tega povabljeni k sodelovanju. Vedno sem poslušala očitke, da je z mojimi zbori enostavno pokazati metodiko dela, saj so me navajeni in mi dobro sledijo. S temi zbori pa sem se na seminarju srečala prvič in sem jim želela pomagati k temu, da stopijo na pot usvajanja večglasja. Za dosego rezultatov je potrebno zelo vztrajno delo in neomahljivost, ne glede na število in kakovost pevcev. Ponavljanje istih fraz, intervalov in akordov je neizbežno, a lahko postane zanimivo zaradi vsakokratne nove motivacije. Tukaj imamo zborovodje največ težav in morali bi se navdihovati in učiti drug od drugega. Vem, kako mene navduši opazovanje katerega od ostalih zborovodij pri vaji, vedno najdem kakšen vzorec, besedo ali dejanje, ki ga uporabim pri svojih vajah. Morda pa je kdo od seminaristov vzplamtel tudi ob tem, ko je v mojem iskanju poti za dosego motiviranosti pevcev našel idejo za svoje delo.«

Sodelovali demonstracijski zbori z OŠ Brezovica in OŠ Maksa Pečarja Črnuče

Seminar je bil izveden v dveh samostojnih ciklih, ki sta bila razdeljena na štiri tematske sklope po osem šolskih ur. Prvi, jesenski cikel, je potekal v dvorani Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani v dveh sobotnih terminih, 12. oktobra in 30. novembra 2013. Kot demonstracijska zbora sta sodelovala OPZ in MPZ OŠ Brezovica pri Ljubljani, ki ju vodi zborovodkinja Sonja Sojer. Predavateljica je pri praktičnem delu s tema zboroma najprej uvajala upevalne vaje za glasovni razpon in večglasje ter vaje za samostojnost posameznih glasov. Uporabljala je vaje iz zbirke večglasnih vaj za razvoj večglasja na začetni stopnji z naslovom Katjina upevalnica. Nato je z zboroma izdelovala po dve pesmi iz preteklega šolskega leta, kjer smo lahko slušatelji opazovali napredovanje v zvoku in celotni izvedbi. Na drugem srečanju smo seminaristi lahko opazovali napredek pri obeh zborih, predavateljica pa je upevalne vaje še nadgradila in jih dodatno variirala.

Drugi, zimski cikel se je zaradi velikega števila udeležencev odvijal v dvorani Antonovega doma v Ljubljani na Viču dve soboti, 4. januarja in 1. februarja 2014. Tokrat sta kot demonstracijska zbora sodelovala OPZ in MPZ OŠ Maksa Pečarja Ljubljana Črnuče. Oba zbora vodi zborovodja Mitja Vavpotič. Čeprav se je tema v drugem ciklu ponovila, je reševanje težav, ki se pojavljajo pri teh dveh zborih in odpravljanje le-teh predavateljica ponovno spretno izpeljala s svojim neusahljivim virom novih idej. Delo je pričela izvajati najprej na področju vokalnotehnične postavitve in zvoka obeh zborov. Učence je ves čas opozarjala, kako naj pojejo, in jim to tudi nazorno pokazala. Pevci MPZ OŠ Maksa Pečarja so se izkazali kot disciplinirani in dobro vodljivi zboristi, ki so s strokovno zanesljivim vodenjem predavateljice pokazali, kako izdelati posamezne interpretativne elemente v skladbah, npr. artikulacijo, dinamiko in agogiko.

Na okrogli mizi o vzpodbujanju novitet za mladinske zbore

V okviru seminarja je bil organiziran tudi pogovor z mladimi slovenskimi skladatelji o nastajanju novih mladinskih skladb. Zborovodje so predstavili predloge za besedila, zasnovane glede na šolski koledar in s tem povezane priložnostne nastope. Besedila so bila nato izbrana in posredovana skladateljem, ki bi bili pripravljeni ustvarjati nove zborovske skladbe za mladinske zbore. Predavateljica pa je z udeleženci spregovorila še o praktičnih rešitvah stresnih nepredvidenih situacij, ki se lahko pripetijo med šolskegim letom, o dobrih praksah na šolah glede urnika, ločenih vaj, načinih intenzivnih vaj in možnostih medsebojne pomoči zborovodij pri korepetiranju. Na zaključku uspešnega seminarja je ob videoposnetkih predstavila odlične primere glasbenih pravljic, ki jih je izvajala s svojimi zbori OŠ Nazarje.

Za uspešno izpeljan seminar gre velika zahvala Miheli Jagodic, samostojni strokovni sodelavki za zborovsko glasbo pri Javnem skladu za kulturne dejavnosti, ki je prevzela koordinacijo organizacijsko zelo zahtevnega projekta.

MPZ in OPZ OŠ Nazarje Foto: Janez Kotar

MPZ in OPZ OŠ Nazarje
Foto: Janez Kotar

Vtisi udeležencev

»Na seminar sem se prijavila iz radovednosti, ker me je predavateljica navdušila s svojim delom že na tekmovanju v Zagorju. Sama nisem izobražena zborovodkinja, ampak se z zbori ukvarjam ljubiteljsko. Zanimal me je predvsem način dela, zato sem bila pozorna na komunikacijo med predavateljico in zbori, na to, kaj govori pevcem, kakšne besede uporablja za motivacijo, kako reagira na zdolgočasenost otrok in kakšne rešitve uporablja. Zanimive so bile tudi teme za razmišljanje, ki jih je odpirala nam, udeležencem: da se je treba izobraževati, da je pomoč sodobne tehnologije zelo dobrodošla, da je zbor treba visoko upevati in da otroci zmorejo, če si le zborovodje upamo. Seminar je bil dobro izveden in upam, da se bo v podobni obliki ponovil še kdaj.« (Felicita Heric Taškov, učiteljica flavte na GŠ Murska Sobota)

»Sem učiteljica glasbe na osnovni šoli, imam šest let zborovodskih izkušenj. Z izvedbo seminarja sem bila zelo zadovoljna. Bila sem prisotna na vseh štirih delih, menim pa, da bi zadostovala prva dva dela, saj se je vsebina seminarja ponavljala. Občudovala sem Katjino energijo in sposobnost, da pevce vsak trenutek motivira stoodstotno. Vsebina seminarja me je pritegnila na področju uporabe vokalne tehnike, s katerimi vajami doseči določen učinek. Vaje iz Upevalnice že kar redno uporabljam. Pritegnila me je razlaga oziroma mnenje glede glasu zborovodje, da brez konkretnega prikaza teorija otrokom ne pomaga. Zborovodja brez zdravega in razvitega glasu pri otrocih ne more doseči optimalnega razvoja glasu.« (Erika Klajnšček, učiteljica GUM na OŠ Branik)

»S Katjo Gruber oz. njenim delom sem se prvič srečala pred tremi leti, ko sem z otroškim zborom študirala njeno priredbo Volaričeve pesmi Nos. Priredba za otroški zbor je sicer zahtevna, a je mojemu zboru prinesla zlato priznanje na regijskem, kasneje na državnem tekmovanju in na tekmovanjih izven slovenskih meja. V notni literaturi večkrat naletimo na njeno ime, prav tako lahko beremo o njenih uspehih, ki jih žanje z otroškim in mladinskim zborom. In tako so bili njeni uspehi vodilo za mojo prijavo na državni zborovski seminar, ki je potekal v tem šolskem letu. Želela sem spoznati to, za slovenski prostor tako prodorno pedagoginjo, ki zna s premišljenim in usmerjenim delom pripeljati zbor na visoko kakovostno raven. Moram povedati, da so se v popolnosti izpolnila moja pričakovanja. Seminar je bil zastavljen tako, da je vsak, najsi bo novinec ali prekaljen maček, odnesel domov kup zanimivih idej in zvijač, ki pomagajo pri premagovanju zagat, ki se učitelju včasih zdijo misija nemogoče. Delo z zbori, ki so bili približek slovenske realnosti, je bil zadetek v polno. Nazorno so bile prikazane metode dela in preizkušene tehnike, ki vodijo k lepemu petju. Predvsem je pomembno, da mladi učitelji doumejo, da velikost šole (večja izbira pevcev) ni pogoj za kakovosten zbor. Pomembno je kontinuirano in k cilju usmerjeno delo. Konec koncev pa šteje motivacija, žar in navdušenje učitelja, česar gospe Katji ne manjka.« (Ada Škamperle, OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača)

»Prihajam iz Kočevja in sem učiteljica razrednega pouka. Res mi je bilo v čast, zadovoljstvo in nepozabno doživetje poslušati in gledati njeno delo – delo človeka iz prakse, pa hkrati tako strokovnega in neizmerno bogatega človeka s karizmo, ki se ji ne morejo upreti otroci, ki jih dobi v svoje čarobne roke, verjamem pa, da tudi drugi pevci ne … Domišljija, poznavanje otroške razvojne stopnje, dober notni material in ljubezen do petja pa simpatične vaje za sproščanje in upevanje – vse to bom z veseljem uporabila pri svojih urah z OPZ. Hvala, Katja!« (Nataša Mikulič Ivanc)