DRAGI BASI, LE POČASI!

Danes pa naj prav vsak bas

poje, brunda bolj naglas.

Ponosno izboči naj svoj stas,

in čeprav že sivih las,

globoko, pristno naj da gas.

A previdno! Bolj počas!

Ker … le kaj bi vsak od nas brez vas!

Vse najgloblje in na zdravje,

dragi basi, le počasi!