Postanite vodilni glasovi prihodnosti – Leading Voices 2022

Utrecht, Nizozemska, 27.–31. julij 2022

Nastala je nova evropska platforma Leading Voices (Vodilni glasovi) za današnje in bodoče ustvarjalce na zborovskem področju – zborovske dirigente, glasbene pedagoge, skladatelje, vokalne pedagoge, organizatorje –, kjer se lahko srečajo s kolegi, se od njih učijo ter dobijo navdih za umetniške koncepte in delo s svojimi zbori. Leading Voices si prizadeva bogatiti in krepiti možnosti skupinskega petja, spodbujati ustvarjalnost, združiti zborovske strokovnjake iz vse Evrope in širše ter ponuditi prostor za izmenjavo mnenj, učenje in povezovanje, pridobivanje novega znanja o repertoarju, dirigentskih tehnikah, izobraževalnih metodah, zborovskem menedžmentu in še veliko več. Letošnji dogodek bo potekal od 27. do 31. julija 2022 v Utrechtu na Nizozemskem.

Petdnevna evropska prireditev za zborovske ustvarjalce

Od leta 2009 festivali Europa Cantat vključujejo program za zborovodje s študijskim skupinami, predavanji in delavnicami. Zaradi vse večjega zanimanja za te vsebine je Evropska zborovska zveza (ECA) začutila potrebo po vzpostavitvi novega evropskega programa – platforme za ustvarjalce v svetu zborovskega oziroma skupinskega petja.

Glavni cilj oblikovanja programa Leading Voices je ustvariti prireditev s praktičnim in v prihodnost usmerjenim pristopom, ki bo osrednjo pozornost namenila soustvarjanju in praktičnemu učenju ter združevanju tradicionalnih oblik z inovativnimi, ki bo aktivirala ljudi in jim ponudila izziv, da v varnem okolju preizkušajo in eksperimentirajo.

Obenem večina ustvarjalcev na področju zborovskega oziroma skupinskega petja pri svojem delu ni omejena samo na eno področje. Ne glede na to, ali ste zborovski dirigent ali glasbeni pedagog, skladatelj, aranžer, pevski pedagog ali organizator, se večinoma znajdete v položaju, ko ste zadolženi za različne naloge, na primer vodenje skupine, umetniško vodenje, poučevanje glasbe, usposabljanje pevcev in skrb za dobro počutje v pevskih zasedbah. Zato želi prireditev ponuditi teme, ki se dotikajo vseh teh različnih področij, s katerimi se pri svojem delu srečuje večina zborovskih ustvarjalcev.

Prihodnost zborovskega oziroma skupinskega petja

Kontekst skupinskega petja se nenehno spreminja. Ne le zaradi pandemije, ampak tudi zaradi številnih drugih razlogov, kot so demografski razvoj, digitalizacija, podnebne spremembe in naraščajoče migracije po svetu. Zaradi teh sprememb se pojavljajo številna vprašanja: o povezovanju občinstva, ustvarjanju novega repertoarja, umetniških izzivih ustvarjanja skupnosti. Prireditev Leading Voices ne bo odgovorila na vsa ta vprašanja, ampak si prizadeva navdihovati, bogatiti in krepiti možnosti skupinskega petja, združiti zborovske ustvarjalce iz vse Evrope in širše ter ponuditi platformo za izmenjavo, učenje in povezovanje.

Pet tem – od učnega potenciala do umetniških veščin

Leading Voices so v okviru glasbene komisije oblikovali zborovski dirigenti, glasbeni pedagogi, skladatelji in organizatorji. Zato ponuja vsebine za različne strokovnjake v svetu zborovskega oziroma skupinskega petja in izpolnjuje njihove raznolike potrebe, saj jih veliko deluje na vseh teh področjih. Člani glasbene komisije iz izkušenj poznajo njihovo vsakdanje delo; vedo, da se moraš kot zborovodja ukvarjati tako z umetniškimi kot praktičnimi vprašanji, s pedagoškimi pristopi in skupinsko dinamiko, z aranžiranjem skladb in financami. Zato so izbrali pet tem, povezanih z različnimi vidiki vašega dela, in izbrali mentorje, ki so vešči posameznih področij. Ne glede na to, ali gre za učne ure v učilnicah ali z zborom profesionalnih pevcev, ali pojete klasično glasbo, otroške pesmice, zabavno glasbo ali vokalni jazz, in ne glede na to, ali ste zelo izkušeni ali šele začenjate – na Leading Voices boste našli programe, ki bodo ustrezali vašim izkušnjam, ambicijam in željam.

Pet oblik – praktično učenje in soustvarjanje

Glasbena komisija je zasnovala pet različnih oblik sodelovanja, ki segajo od tradicionalnega učenja prek delavnic in predavanj do tematskih srečanj za izmenjavo mnenj in medsebojne diskusije ter delavnic, ki so namenjene eksperimentiranju in začenjajo s praznim platnom. Te oblike so poimenovane: UČIM SE, SREČAJMO SE, V ŽIVO, USTVARJALNICA in LITERATURA.

V sklopu UČIM SE (»LEARN«) boste našli delavnice in predavanja o različnih temah, ki jih vodi veliko različnih mentorjev iz Evrope in od drugod. V sklopu SREČAJMO SE (»LET’S MEET«) se lahko udeleženci srečajo ob temah, namenjenih na primer glasbenim pedagogom ali skladateljem/aranžerjem. Lahko pa se pridružijo okrogli mizi, si izmenjajo mnenja in prispevajo k razpravam, ki so usmerjene v prihodnost. V ŽIVO (»LIVE«) ponuja skupno sedem koncertov priznanih ansamblov, ki navdušujejo na različne načine, ne le umetniško. Mladinski zbor Kamer… iz Latvije bo pokazal, kaj je mogoče ustvariti z mladimi ljubiteljskimi pevci na visoki ravni. Accent, skupina šestih pop in vokalnih jazz pevcev z vsega sveta, je zelo cenjena zaradi ustvarjanja nove glasbe na spletu in tudi zaradi svojih nastopov v živo. Vokalna zasedba I Fagiolini je mednarodno priznana zaradi svoje resnično inovativne produkcije.

USTVARJALNICA (»LAB«) zagotavlja prostor, v katerem imajo udeleženci in mentorji priložnost preizkusiti nove zamisli ter začenjajo s praznim platnom kot izhodiščem. Eksperimentiranje in soustvarjanje sta v središču, rezultat ni vnaprej določen. Ob koncu vsake ustvarjalnice vodje in udeleženci predstavijo rezultate na način, ki ga lahko sproti določijo: z opisno predstavitvijo, prikazom ali nastopom. Možno je vse, tudi predstavitev neuspešnih idej in delavnice brez konkretnega rezultata. LITERATURA bo ponudila založniški sejem in predstavitve novega repertoarja.

Kaj sledi

Evropska zborovska zveza se nadeja, da bo Leading Voices razvila v eno svojih glavnih dejavnosti, ki se bo v Evropi odvijala vsaka tri leta. Po tej prvi izdaji pa organizatorji upajo predvsem, da se boste po vznemirljivem dnevu na Leading Voices usedli na eno od čudovitih teras v Utrechtu in s kolegi razpravljali o tem, kaj ste se naučili in kako bo to vplivalo na vašo prihodnost. Obiskali boste koncert ali dva ter šli na pijačo z novimi prijatelji z vsega sveta. Na koncu se boste zavedli: tega dogodka res nisem smel zamuditi!