Živi spomini – MePZ Lojze Bratuž

Zgoščenka, MePZ Lojze Bratuž, zb. Bogdan Kralj, Gorica, 2014

NZ_14_08_CD_Lojze_Bratuz_Zivi_spominiŽivi spomini je naslov nove zgoščenke MePZ Lojze Bratuž iz Gorice. Plošča želi biti zapis zadnjega obdobja uspešnega delovanja pod vodstvom dirigenta Bogdana Kralja. V trijezični programski knjižici (v slovenščini, italijanščini in angleščini) piše med drugim predsednik zbora Marko Terčič: »Kakovostna rast v zadnjem desetletju (pod vodstvom našega dirigenta Bogdana Kralja) nam je omogočila poseganje po zahtevnejši domači in tuji glasbeni literaturi. Nov polet in utrjena samozavest sta nas uspešno popeljala na elitne odre in tekmovanja doma in v tujini«. V svojem besedilu zborovodja Bogdan Kralj pojasni, da ima zgoščenka pomenljiv naslov Živi spomini, saj gre v večini primerov za posnetke v živo z različnih tekmovanj in koncertov od leta 2007 pa do leta 2012.

Sledijo kurikulum Bogdana Kralja in zbora Lojze Bratuž, program plošče z navedbo naslovov, skladateljev ter krajev in letnic izvedbe oziroma snemanja ter navedba imen snemalcev Nika Klanjščka in Vasja Križmančiča. Dodan je tudi seznam devetih nagrad na zborovskih tekmovanjih v letih 2003–2013, knjižico pa bogatijo še fotografije z uradnih nastopov in družabnih srečanj.

Uvodna pesem je poklon Lojzetu Bratužu, po katerem zbor nosi ime. Bratuževa priredba Kraguljčkov je pri nas postala simbol za njegovo tragično usodo.

Sledi metrično zagoneten, a prav zato dražljiv motet Subsannatores subsannavit Deus Iacobusa Gallusa. Podobne partiture so vedno spodbuda za nov interpretacijski izziv in tega je zbor predstavil na tekmovanju Naša pesem v Mariboru leta 2007.

Naslednjih šest naslovov, od tretjega do osmega, napoveduje skladbe nabožne vsebine in nas povede v čas romantičnega in sodobnega izraza. Sledijo si prva dva dela iz skladbe Opelo Stevana Mokranjca (Gospodi pomiluj in Njest svjat), trije deli iz Kratke maše v čast Blaženi Mariji Devici litovske skladateljice Kristine Vasiliauskaite, De profundis kanadske skladateljice Nancy Telfer, Ave Maria in Libera me Domine Patricka Quaggiata ter Sonce že zahaja Avstrijca Josefa Gruberja. V njihovih izvedbah odkrijemo sedanje odlike zbora: globoko meditativno interpretacijo, širino vokalnega obsega v višino in nižino, jasen in neobremenjen zvok, zlitost in prožnost pri oblikovanju fraziranja. Od devetega naslova dalje je program posvetne vsebine. Tu se poleg že omenjenega Patricka Quaggiata pojavijo še druga skladateljska imena iz nam bližnjega okolja, Alojz Srebotnjak, Ubald Vrabec, Hilarij Lavrenčič, Ambrož Čopi in Pavle Merkù, saj Bogdan Kralj sistematično in hvalevredno vrednoti domače ustvarjalce. Tem sta dodana še Jakob Jež in Samo Vremšak. Prvi dve pesmi iz tega sklopa sta umetni: Srebotnjakova Balada na besedilo Srečka Kosovela, Quaggiatova Pesem Gorici pa na besedilo Janeza Povšeta. V njiju nas pritegnejo močno poudarjeni izrazni loki. Ostale so priredbe ljudskih pesmi od Medmurja do Rezije: Protuletje, Jabolko rudeče, Marko skače, Kje so tiste stezice, Da höra ta Ćaninaua, Jnjen čeua jti gna’. Ene so meditativne, druge razigrane, v njih zbor prikaže številne različne odtenke svojega pevskega čutenja, od umirjenega do najbolj razposajenega in navdušujočega. Plošča se zaključi z voščilom, ki ga prinašajo Mnogaja ljeta Bortnjanskega.

Predstavitev zgoščenke je potekala v Grofovi dvorani na goriškem gradu 16. junija 2014. Predstavil jo je prof. Janko Ban, zbor pa je pod vodstvom Bogdana Kralja prisotnim zapel nekaj skladb iz svojega železnega repertoarja.